Inloggen

Stichting MRKH-vrouwen

In september 1999 is de stichting MRKH-Vrouwen formeel opgericht en is een belangenvereniging voor vrouwen die geboren zijn met het Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser- syndroom. Het bestuur van de Stichting MRKH-Vrouwen bestaat uit tenminste drie leden. Alle leden zijn zelf MRKH-vrouw.

De stichting stelt zich, met uitsluiting van winstoogmerk, als algemeen doel:

  • Het bewustzijn omtrent het MRKH-syndroom te bevorderen;
  • De begeleiding en ondersteuning van MRKH-vrouwen te bevorderen;
  • De publieksvoorlichting omtrent het MRKH-syndroom te verbeteren;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Voor de meeste vrouwen die geboren zijn met het MRKH-syndroom volgen na de diagnose moeilijke tijden. Veel vragen op het persoonlijke en intieme vlak komen naar voren en blijven vaak onbeantwoord. Veel vrouwen hebben het gevoel alleen te staan met hun vragen en gevoelens. Het is bijzonder moeilijk om aan volledige en betrouwbare informatie te komen.
De stichting heeft als doel om deze zoektocht te vergemakkelijken. In eerste instantie voor vrouwen met het MRKH-syndroom, maar ook voor anderen die op welke manier ook met het MRKH-syndroom in aanraking komen.
Niet alleen het krijgen van volledige informatie is belangrijk, ook het verwerken van deze feiten is van essentieel belang. Meedoen aan praatgroepen kan een grote steun zijn, evenals het bezoeken van de landelijkedag voor MRKH-vrouwen en de landelijke dag voor MRKH-vrouwen en hun familie en vrienden of een persoonlijk gesprek met een lotgenoot levert vaak herkenningspunten op.

Beleidsplan

In het beleidsplan 2016-2020 worden onder andere de doelen en activiteiten van de stichting omschreven. Klik hier beleidsplan 2016-2020 om het beleidsplan te downloaden.

Donateur worden?

Voor minimaal € 15,- per jaar kan je donateur worden van de stichting. Je ontvangt dan het boekje “Stichting MRK vrouwen; weten en delen” thuis, krijgt een wachtwoord zodat je toegang hebt tot het besloten web-forum van de MRK-Vrouwen, krijgt toegang tot het nieuwsbrieven archief, ontvangt regelmatig digitaal een nieuwsbrief van de stichting en krijgt korting bij de jaarlijkse landelijke dag.

Ik wil donateur worden donateur formulier

Brochure

Door de stichting wordt onze brochure over het MRKH-syndroom uitgegeven. Deze brochure kan je via deze website bestellen en kost € 5,00. Klik hier fomulier om het boekje te bestellen.

Het boekje is samengesteld door Lotte Wissenburg en Marise Campfens en geeft naast de medische toelichting ook op een treffende wijze de emotionele aspecten weer.

De volgende hoofdstukken zijn aanwezig: Wat is MRKH?, Van ontdekking tot verwerking, Beleving van de seksualiteit, Een vagina maken of laten maken?, MRKH en professionele hulpverleners, MRKH en jouw sociale netwerk, Alternatieven om je kinderwens te vervullen, Stichting MRK-Vrouwen, je staat niet alleen.

PRIKBORD