Inloggen

Donateur formulier

Naam:*

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:*

Geboortedatum:


MRK Vrouw: janee

Jaarlijkse bijdrage: € 15,-€ 20,-€ 25,-€ 30,-

Betaalwijze: Jaarlijkse machtigingEenmalige machtiging

Machtiging voor:

Naam rekeninghouder:

Woonplaats rekeninghouder:

IBAN nummer:

BIC (Bank Identificatie alleen invullen bij Buitenlandse incasso)


Vraag/Opmerking:

PRIKBORD

ALGEMENE LANDELIJKE DAG 2019 – Lustrum 20 jarig bestaan
De datum is bekend, Zaterdag 6 april 2019, zet vast in je agenda!

———————————————————————————————————————

GEZOCHT: Ouders van een kind met een variatie in geslachtsontwikkeling

Wat is uw ervaring in de opvoeding? En met de omgeving en (medisch) zorg?
Graag horen we uw ervaringen en behoeften. We verzamelen deze ervaringsverhalen om
andere ouders van een kind met een variatie in geslachtsontwikkeling (o.a MRKH/intersekse/DSD)
te helpen. Mensen in uw omgeving, zorgverleners en andere professionals kunnen deze (anonieme)
online ervaringsverhalen lezen zodat ze informatie krijgen wat ouders meemaken en hoe ze ouders
beter kunnen steunen en begeleiden.

Meer informatie:
www.rutgers.nl/ervaringsverhalenouders
Of neem direct contact op met de onderzoekers:
ervaringsverhalenouders@rutgers.nl