Inloggen

Disclaimer

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Hoewel bij het gereedmaken van deze WWW-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Stichting MRKH-Vrouwen is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze WWW-site. Copyright 2006 Stichting MRKH-Vrouwen. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze WWW-site mag zonder schriftelijke toestemming van de Stichting MRKH worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Stichting MRKH-Vrouwen
e-mail: webmaster@stichtingmrk.nl

Bepaalde verwijzingen in deze WWW-site voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover Stichting MRKH-Vrouwen geen controle heeft. Stichting MRKH-Vrouwen draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

PRIKBORD

BELANGRIJKE INFORMATIE OMTRENT DE LANDELIJKE DAG 18 APRIL 2020

Gezien de ontwikkelingen van het Corona virus en de richtlijnen van het RIVM hebben we besloten de Landelijke Dag te annuleren. Het is gezien de huidige omstandigheden niet verstandig om de Landelijke dag te laten doorgaan.

Wij weten nog niet of we op een later tijdstip dit jaar alsnog zullen besluiten om de Landelijke Dag alleen bestemd voor MRK-vrouwen zullen laten plaatsvinden. Dit is geheel afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het virus.

Mocht de landelijke Dag dit jaar niet plaats vinden dan hopen we uiteraard dat we jullie volgend jaar op de Algemene Landelijke Dag zullen zien. Wij hopen op jullie begrip en wensen iedereen veel sterkte.