Inloggen

Disclaimer

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Hoewel bij het gereedmaken van deze WWW-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Stichting MRKH-Vrouwen is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze WWW-site. Copyright 2006 Stichting MRKH-Vrouwen. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze WWW-site mag zonder schriftelijke toestemming van de Stichting MRKH worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Stichting MRKH-Vrouwen
e-mail: webmaster@stichtingmrk.nl

Bepaalde verwijzingen in deze WWW-site voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover Stichting MRKH-Vrouwen geen controle heeft. Stichting MRKH-Vrouwen draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

PRIKBORD

ALGEMENE LANDELIJKE DAG 2019 – Lustrum 20 jarig bestaan
De datum is bekend, Zaterdag 6 april 2019, zet vast in je agenda!

———————————————————————————————————————

GEZOCHT: Ouders van een kind met een variatie in geslachtsontwikkeling

Wat is uw ervaring in de opvoeding? En met de omgeving en (medisch) zorg?
Graag horen we uw ervaringen en behoeften. We verzamelen deze ervaringsverhalen om
andere ouders van een kind met een variatie in geslachtsontwikkeling (o.a MRKH/intersekse/DSD)
te helpen. Mensen in uw omgeving, zorgverleners en andere professionals kunnen deze (anonieme)
online ervaringsverhalen lezen zodat ze informatie krijgen wat ouders meemaken en hoe ze ouders
beter kunnen steunen en begeleiden.

Meer informatie:
www.rutgers.nl/ervaringsverhalenouders
Of neem direct contact op met de onderzoekers:
ervaringsverhalenouders@rutgers.nl